FUNKY DOG

FUNYK mňamky na váhu


200-400g = 10%
400-700g = 15%
700-1000g = 20%